КИНО РЕКЛАМА

ВАШАТА КОМПАНИЯ НА ГОЛЯМ ЕКРАН

В киното творческите проекти оживяват... на голям екран! Това е мястото за положителни емоции, а ние можем да ги обогатим и подправим с подходящото рекламно съдържание.

Киното ви дава възможност да достигнето до точната, изцяло ангажирана с вас аудитория.  Вашето послание ще бъде чуто, видяно и запомнено за дълго време.

Cinema City предлага широка гама от възможности за реклама!

Може да се възползвате както от традиционната спотова реклама на екран преди филмите в обособени рекламни блокове (on-screen), така и от разнообразието на off-screen дейности – от раздаване на флаери до флаш мобове, видео мапинг и други нестандартни формати и активности.

NEW AGE MEDIA ще планира за Вас:

  • Рекламни кампании на екран -  излъчване на рекламни спотове на дигиталните кино екрани в залите на мултиплексите, включително на най-големия екран в България Cinema City IMAX и единствените 4DX зали в България (в София и Пловдив) в 2D, 3D и 4DX формат
  • Постер рамки и дигитални дисплеи в лобитата
  • Разпространение на листовки, семплинг, поставяне на рекламни материали в кината, GIF инсталации, фото корнъри и други
  • Организиране на събития, спонсорство на филми, спонсорство на IMAX и 4DX
  • Стратегически партньорства и съвместни промоции

 

NEW AGE MEDIA

ЗА КОНТАКТИ:

Тел.: +359 2 950 78 97

         +359 2 405 30 39

Имейл: [email protected]

 

Забележка: Моля да ни  предоставите минимално количество данни, тоест само тези, които са необходими за връзка с нас или за идентифициране. Не предоставяйте поверителна информация, включително, но без да се ограничава до: дата на раждане, данни за разплащателната Ви карта, информация относно здравно или семейно положение.
В случай, че искате да се свържете с нас и ни предоставите своите лични данни, Ви уведомяваме, че Вашите лични данни ще бъдат обработени от Синема Сити, в качеството му на администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни. Едновременно с предоставянето на личните си данни, Вие давате съгласието си данните, посочени от Вас да бъдат използвани от Синема Сити за предоставянето на поръчаните услуги или продукти и/или за комуникация с Вас в случай на необходимост.
Предоставянето на личните данни е доброволно. Когато за ползването на дадена услуга или функционалност на Сайта се изисква предоставянето на лични данни, Синема Сити ясно обозначава задължителния или опционния характер на събираните данни.